Η Fast Ferries έκπτωση 50% για τους φοιτητές. Η έκπτωση ισχύει για όλους τους φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.
Η έκπτωση δεν ισχύει για τους φοιτητές Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη ισχύοντος δελτίου μετακίνησης (πάσο), είτε σε φυσική μορφή είτε σε ηλεκτρονική -μέσω gov.gr-μορφή