ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ)

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τις παρεχόμενες υπηρεσίας ή με αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL#

Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να μοιραστεί τις λεπτομέρειες στο σχέδιο εντύπου καταγγελίας μαζί μας, πριν υποβάλει επίσημα την καταγγελία, για να διαπιστώσει εάν είναι δυνατή η άμεση επίλυση της διαφοράς (άμεσες συνομιλίες).

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας με όλους τους υπόλοιπους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία».