Κατόπιν ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για την συμμετοχή της στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. την 6/4/2022, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6 Απρίλιου 2022 δεν θα εκτελεστούν τα εγκεκριμένα δρομολόγια των πλοίων μας Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.