Το μέλος Fast Friends Club σε κάθε έκδοση εισιτηρίου η οποία θα μπορεί να γίνεται από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο πρακτορείο θα επιδεικνύει την κάρτα του και θα αναφέρει στο πρακτορείο έκδοσης τον αριθμό της ώστε να συνδέεται το εισιτήριο με την κάρτα. Θα πρέπει να ταυτίζεται ονομαστικά η κάρτα με το εισιτήριο, ενώ κάθε κάρτα μπορεί να συνδεθεί μόνον με ένα εισιτήριο ανά ταξίδι.

Το οποιοδήποτε εισιτήριο εκδίδεται με τον παραπάνω τρόπο δικαιούται να κερδίσει πόντους, είτε είναι ακέραιο είτε εκπτωτικό. Ο αριθμός των πόντων που κερδίζει ο επιβάτης ανάλογα με το ταξίδι που πραγματοποιεί, την θέση και την έκπτωση παρατίθενται στον σχετικό πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ECONOMY/ATS
ΑΚΕΡΑΙΟ
ECONOMY/ATS
ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
ECONOMY/ATS
ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ECONOMY/ATS
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 %
 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΚΕΡΑΙΟ
ΡΑΦΗΝΑ ΑΝΔΡΟΣ 19 14 13 10  29
ΡΑΦΗΝΑ ΤΗΝΟΣ 27 20 19 14  40
ΡΑΦΗΝΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 29 22 20 15  45
ΡΑΦΗΝΑ ΝΑΞΟΣ 30 23 21 15 45
ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ 13 10 9 7  21
ΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 15 11 11 8  26
ΤΗΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 8 6 6 4  11
ΤΗΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 18 14 13 9 28
ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 17 13 12 9 27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΟΧΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ
ΡΑΦΗΝΑ ΑΝΔΡΟΣ 43 14 60
ΡΑΦΗΝΑ ΤΗΝΟΣ 55 21 80
ΡΑΦΗΝΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 60 23 84
ΡΑΦΗΝΑ ΝΑΞΟΣ 65 23 84
ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ 30 9 44
ΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 33 10 48
ΤΗΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 24 9 40
ΤΗΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 32 11 52
ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 30 10 40

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ THUNDER

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΕΠΙΒΑΤΕΣ και ΟXHΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ EC ECT VIP Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΡΟΣ 45 50 65 60 20 100
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΚΟNΟΣ 50 55 70 65 25 110
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΞΟΣ 52 57 75 70 27 120
ΣΥΡΟΣ ΜΥΚΟNΟΣ 21 26 36 25 11 43
ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ 36 41 51 40 15 68
ΜΥΚΟNΟΣ ΝΑΞΟΣ 33 38 48 38 11 68
ΝΑΞΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 52 57 75 70 27 120
ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 50 55 70 65 25 25
ΣΥΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 45 50 65 60 20 100
*οι ανωτέρω πόντοι αφορούν ακέραια εισιτήρια. Για τα εκπτωτικά, οι πόντοι υπολογίζονται αναλογικά με το ποσοστό έκπτωσης.

Η πίστωση των πόντων στην κάρτα του κάθε μέλους γίνεται κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Ως εκ τούτου, εάν το εισιτήριο ακυρωθεί και το ταξίδι δεν πραγματοποιηθεί, δεν γίνεται πίστωση πόντων. Αντίστοιχα, εάν για οποιονδήποτε λόγο το εισιτήριο γίνει ανοιχτό (open) θα πρέπει και πάλι στην αντικατάσταση του να δηλωθεί ο αριθμός της κάρτας ώστε να υπάρχει εκ νέου η σύνδεση εισιτηρίου-κάρτας.