Τύπος πλοίου                                 Ταχύπλοο Επιβατηγό Οχηματαγωγό τύπου Καταμαράν
Μήκος (μ.) 85
Πλάτος (μ)                                      21,2μ
Υπηρεσιακή Ταχύτητα (Κόμβοι)    38
Αριθμός Επιβατών 1160
Χωρητικότητα Αυτοκινήτων  117 Ι.Χ. ή 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ + 100 Ι.Χ.